Główna

Untitled-1

Pod koniec 2010 roku przedstawiono nam ciekawą technologię przetwarzania wody kranowej na alkaliczną i kwasową. Opierając się na wiedzy technicznej uzyskanej na politechnice, elektrolizowanie wody wydawało mi się wręcz niemożliwe – mówi Jan, a dla Darii z kolei „woda to tylko woda”, jako że na uniwersytecie medycznym w latach 70-tych ubiegłego stulecia nie usłyszała ani jednego wykładu na temat wody i jej wpływu na zdrowie.
W tym czasie wiele z produktów z tak zwanego rynku „wellbeing” stosowaliśmy i niektóre stosujemy do dzisiaj, jednak czegoś nam brakowało. Wydawało nam się, jak później przeczytaliśmy w książce dr Carpentera, że leczymy chorą rybkę w naszym akwarium różnymi środkami pozostawiając ją ciągle w tej samej wodzie. Nie mogliśmy odnaleźć wspólnego mianownika wśród bogatej oferty rynkowych produktów – podstawowego elementu stanowiącego o naszym zdrowiu.
Tym jest wlaśnie odpowiednia woda, w której zachodzą wszystkie procesy życiowe.

[“Czytaj dalej…”, “Ukryj tekst”, “invisible”]

Dlatego też po kilkuletnim używaniu jonizowanej wody nie tylko w domu jako napój i podstawę każdego posiłku, ale również do dezynfekcji, mycia i utrzymania czystości, jak też do wspomagania leczenia pacjentów i rejestrowania niezwykle skutecznych efektów jej działania, możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że wszystkie informacje zawarte na tej stronie są zgodne z prawdą. Woda jonizowana dopiero przeciera sobie drogi do pełnego uznania jako środek wspomagający leczenie lub zapobieganie niedomagań, podobnie jak to miało miejsce w przeszłości z insuliną czy aspiryną, które czekały na naukowe potwierdzenia ich przydatności, choć były w użyciu i choć zdecydowana większość chorych była przekonana, że są pomocne w utrzymywaniu dobrej formy lub powrocie do zdrowia..

Zapraszamy do zapoznania się z właściwościami fenomenu wody jonizowanej, która wydaje się być najbardziej podstawowym elementem właściwiego odżywiania. Poniższe artykuły pochodzą z różnych źródeł, i mimo zróżnicowanego podejścia do tematu prowadzą do tych samych wniosków o wodzie.


[“Czytaj dalej…”, “Ukryj tekst”, “invisible”]

Woda, ten odwieczny napój życia, oczyszcza ciało z toksyn, wzmacniając system immunologiczny pomaga wyzdrowieć z wielu chorób, wytwarza energię i witalność. Woda, ta życiodajna substancja – bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii – jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi. Pierwsze pytanie przy badaniu innych planet – pytanie o to, czy jest tam życie – jest równoznaczne z pytaniem o to, czy jest tam woda. Bez niej nie przetrwałby żaden organizm, nie można jej bowiem niczym zastąpić. Woda jest wykorzystywana przez człowieka w wielu gałęziach przemysłu. Powstaje ona przez schłodzenie pary wodnej, czyli skraplanie, lub przez ogrzewanie lodu, czyli topnienie. Woda jest rozpuszczalnikiem dla wielu ciał stałych, np. dla cukru, soli, wapnia. Występuje w trzech stanach, chociaż ostatnie wyniki badań pozwoliły na odkrycie jeszcze jednego stanu wody – galaretowatej masy. Nowo wydana książka prof.Geralda Pollocka pt: “The Fourth Phase of Water beyond Solid Liquid Vapor” przedstawia ten nowoodkryty stan wody i jego właściwości oraz patrz…. ciekawy wykład autora na youtube (obie pozycje w j.ang.).

 

Obserwując ten obszerny zakres prowadzonych badań (energia, pamięć, budowa molekularna itp) nad wodą można powiedzieć, że największym odkryciem dzisiejszych czasów jest to, że nauka nie wie zbyt wiele o wodzie i jej właściwościach.


 

Download mp3